Pinnoitettavat lattiatasoitteet

12. lokakuuta 2021

Tartuntavetolujuus on tasoitteen tärkein ominaisuus, kun sitä lähdetään pinnoittamaan. Pinnoitteen lujuudenkehityksen aikana muodostuu suuria vaakasuuntaisia vetojännityksiä, jotka kohdistuvat alustaan. Mikäli tasoitteen tartuntavetolujuus ei ole riittävä, pinnoite repii itsensä irti alustasta kovettumisen aikana.

Pinnoitettavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä epoksi-, polyuretaanipinnoitteiden tai akryylihiertopinnoitteiden asentamista.

 

Pinnoitteet on suunniteltu asennettavaksi suoraan betonin päälle. Aina betonivalut eivät kuitenkaan onnistu ja alusta vaatii tasoitusta. ARDEX´n lattiatasoitevalikoimasta löytyy sopiva tasoite kaikkien pinnoitteiden alle. Vetolujuustutkimuksia on tehty yhteistyössä eri pinnoitevalmistajien kanssa.
Tasoitteen valintaan vaikuttaa käyttörasitus. Betonilattiat BY45 julkaisussa on eritelty eri rasituksien tiloja. Kovimmat lujuusvaatimukset tasoitteelle asettavat teollisuuden tilat. Tällöin puhutaan suurten rasitusten tiloista, joiden vetolujuusvaatimus on suurempi kuin 2,0 N/mm².

 

Alustan vaatimukset huomioidaan ennen tasoitustyötä. Pinnasta poistetaan heikko ainesosa, joka betonissa on usein sementtiliima. Varsinkin varhainen teräshierto nostaa paljon sementtiliimaa betonin pintaan. Hionnan, puhdistuksen ja imuroinnin jälkeen betonin pintaan asennetaan kohteen vaatimuksista riippuen esikäsittelyaine. Pohjustaminen sitoo hienon pölyn alustasta. Pohjustusaine myös parantaa tasoitteen työstettävyyttä, sillä alla oleva huokoinen betoni ei pääse imemään kosteutta tasoitemassasta. Jos alustan kosteus on suuri, tulisi esikäsittelyaineena käyttää epoksipohjaista pohjustusainetta, jolla pystytään myös hieman kasvattamaan pinnan lujuutta.

 

Alkalinen kosteus voi aiheuttaa ongelmia joidenkin päällysteiden kanssa, mutta ei pinnoitteiden. Betonin päällystäminen toteutetaan hallitusti käyttämällä ARDEX-höyrynsulkutuotteita käyttöalueen mukaisesti. Höyrynsulkutuotteet toimivat betonin alkalisuojana, lisäämättä rakenteen kosteutta. Näin voidaan varmistaa rakenteen toimivuus ja sisäilman laatu.

ARDEX-lattiatasoitteiden ainutlaatuinen ARDURAPID-ominaisuus tarkoittaa nopeaa kovettumista ja täydellistä veden sitoutumista sementtipohjaiseen tuotteeseen. Oikealla tasoitevalinnalla voidaan vaikuttaa rakenteen toimivuuteen sekä estää päällyste- ja pinnoitevaurioiden syntyminen. Valitsemalla ARDURAPID-tasoitteen, se ei luovuta vettä rakenteeseen vaan vesimäärä sitoutuu tuotteeseen täysin, kerrospaksuudesta riippumatta.

 

ARDEX-Työohjepankin tasoitus- ja pinnoitustyöohjeisiin voit tutustua täältä