ARDEX

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Valintamme ympäristöä ajatellen

ARDEX-tuotteiden suunnittelussa on tavoitettu kaksi tärkeää ominaisuutta; tuotteet ovat riittoisia ja pienemmät vahvuudet riittävät kattamaan tekniset vaatimukset. Näin päästään kattamaan suurempi pinta-ala pienemmällä materiaalin määrällä. Tämä vähentää käsittelyä, kuljetusta ja pakkausjätettä.
ARDEX-tuotteet, jotka sisältävät ainutlaatuisen ARDURAPID-ominaisuuden, mahdollistavat hankkeiden nopeamman valmistumisen. Kun työvaiheet voidaan toteuttaa nopeammin, se vähentää matkoja edestakaisin rakennustyömaalle.

ARDEX´n sementtipohjaiset tuotteet sekoitetaan veden kanssa rakennustyömaalla, mikä vähentää kuljetuskustannuksia. Korkealaatuisten alustan esikäsittelyyn suunniteltujen tuotteiden avulla saadaan aikaan tasaisia pintoja, mikä vähentää lopullisen lattianpäällysteen kiinnittämiseen tarvittavaa materiaalia.

ARDEX-tuotteiden poikkeuksellisen pitkä käyttöikä vähentää kunnostustarvetta.

Korjausrakentamiseen suunnitellut ARDEX-tuotteet auttavat vähentämään ympäristökuormitusta, sillä kunnostaminen kuluttaa paljon vähemmän resursseja kuin uudisrakennushankkeet.

Investoimalla jatkuvasti tuotantolaitostensa uusimpaan tuotantoteknologiaan ARDEX saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä.

Katse tulevaisuuteen

Kehittäessämme uusia tuotteita tutkimus- ja kehitysosastomme käyttävät menetelmiä, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä ja luonnonvarojen kulutusta sekä vaarallisten aineiden päästöjä. Energiaa säästävät ympäristöprosessit tehtaissamme ovat tärkeitä.

ARDEX on sitoutunut suojelemaan ympäristöä. Toiminnallamme edistämme kestävää kehitystä tuleville sukupolville.

Ei siksi, että meidän täytyy, vaan koska se on meille tärkeää!

Tutustu myös uutiseen Valmistamme ARDEX-tuotteet tuulivoimalla.

 

Rinki-merkki kertoo yrityksen vastuullisuudesta

Ardex Oy kantaa tuottajavastuun pakkauksistaan. Vastaamme maahantuotujen tuotteiden pakkausjätteiden keräyksen ja kierrättämisen aiheuttamista kustannuksista kokonaisuudessaan.