Lattian tasoitus

Tuotteet

Lattian tasoitus

  • ARDEX-Järjestelmäratkaisujen lattiatasoitteet varmistavat nopean ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

Lattian tasoitus

ARDEX´n lattiatasoitevalikoimasta löytyvät matala-alkaliset tasoitteet erilaisiin kohteisiin ja aikatauluihin. Esimerkiksi matala-alkalinen ARDEX K 40 -lattiatasoite mahdollistaa päällystämisen jo kuuden tunnin kuluttua viiden millimetrin kerrospaksuudessa.

ARDEX-lattiatasoitteilla on ainutlaatuinen ARDURAPID-ominaisuus, joka tarkoittaa nopeaa kovettumista ja täydellistä veden sitoutumista sementtipohjaiseen tuotteeseen. Oikealla tasoitevalinnalla voidaan vaikuttaa rakenteen toimivuuteen sekä estää päällyste- ja pinnoitevaurioiden syntyminen. ARDURAPID-tasoite ei luovuta vettä rakenteeseen vaan vesimäärä sitoutuu tuotteeseen täysin, kerrospaksuudesta riippumatta.

ARDEX´n jatkuvan tutkimustyön tuloksena syntyneet järjestelmäratkaisut varmistavat hallitun betonin päällystämisen. Kun halutaan estää kosteuden ja tätä kautta myös alustan korkean pH:n tasaantumista pintarakennejärjestelmään, asennetaan ennen tasoitustyötä betonin pintaan alkalisuoja, esimerkiksi ARDEX P 40 MS. Yhdistettynä betonirakenteiden päällystämisen ohjeet alkalisuojan kanssa parannetaan pintarakennejärjestelmän vikasietokykyä.
Työoselosteet alkalisuojaukseen ARDEX-höyrynsulkutuotteella löydät työohjepankistamme.

Oikeat tuotteet löytyvät myös teollisuuden tiloihin teollisuuspinnoitteiden alle. Katso pinnoitettavien lattiatasoitteiden taulukko tästä.