ARDEX

ARDEX´n Tarkoitus & Arvot

ARDEX´n Tarkoitus & Arvot

  • Innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja rakentamiseen

Mitkä tekijät ohjaavat meitä työssämme ja mikä motivoi meitä palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla joka päivä?

Työllämme on tarkoitus ja se ohjaa meitä kaikessa mitä teemme:

Innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja rakentamiseen

Ja todellakin sitä ARDEX edustaa.

  • Intohimo työhön, jota teemme, tuotteisiin ja asiakassuhteiden rakentamiseen.
  • Innovaatiot ovat olleet kantava voima alusta alkaen. Paitsi jatkuva tuotekehitys, niin myös teknologian ja tuotantoprosessien kehittäminen.
  • Vastuullisuus on tärkeä arvomme. Meillä on vastuu planeetastamme ja jokaisesta, johon työmme vaikuttaa, suoraan tai epäsuorasti.
  • Kehitämme järjestelmäratkaisuja rakennusalan tarpeisiin sen sijaan, että keskittyisimme pelkkiin tuotteisiin. Koska haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

ARDEX on luonut arvoja, jotka ohjaavat jokapäiväisiä toimiamme. Ne edustavat sitä mitä olemme tänään ja kasvumme jatkuu kohti tulevaisuutta.

ARDEX´n Arvot

Kunnianhimoisesti työhön asennoitumalla saa asioita aikaan ja kehittyy osaamisessaan. Utelias suhtautuminen uusiin asioihin sekä yhteistyösuhteiden kehittäminen ruokkivat luovuutta ja luovat innovaatioita. Eettisyys, läpinäkyvyys ja rehellisyys kaikessa toiminnassamme ovat perusarvojamme. Vastuullisuus on oman toiminnan vaikutusten tiedostamista. Ennakoimalla muutokset ja tarpeet, on omaa jalanjälkeä helpompi hallita. Yhdessä tekeminen luo yhteenkuuluvuutta ja ryhmähenkeä, toista tukien ja toisesta aidosti välittäen.