Tietosuojaseloste

Ardex Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 27.10.2023

 

Rekisterinpitäjä

Ardex Oy (y-tunnus 16122328)
Koskelonkuja 1 A 27, 02920 Espoo
PL 10, 02921 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Ardex Oy
PL 10, 02921 Espoo
puh. 09 6869 140
ardex@ardex.fi

 

Rekisteröidyt

Ardex Oy:n asiakasrekisteri sisältää henkilöryhmiä,

– jotka ovat osallistuneet tai vähintäänkin ilmoittautuneet ARDEX-Opiston kurssille.
– jotka liittyvät yrityksensä/työnsä puolesta Ardex Oy:n liiketoimintaan.
– jotka ovat Ardex Oy:n kotisivujen kautta täyttäneet yhteystietolomakkeen.

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Ardex Oy:n koulutusten hallinnoimiseksi sekä sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja/tai asiakastiedotteen postitukseen.

Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

Sähköpostisuoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

– Rekisteröidyn nimi, yritys, ammatti, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
– Suoramarkkinointilupa/-kielto.
– Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.
– Asiakkaan osallistuminen ARDEX-Opiston järjestämälle kurssille mm. henkilösertifioinnin täydennyskoulutusta varten.
– Ardex Oy:n myöntämät märkätilakurssien tai sisäilmakurssien todistukset sekä niiden voimassaoloajat.
– Kurssille ilmoittautuneiden erityiset henkilötiedot, kuten esim. ruoka-aineallergiat, poistetaan kurssin käsittelyn jälkeen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisteriin sekä oikeus tietojen oikaisemiseen. Jotta voimme turvallisesti luovuttaa henkilötietoja, rekisteröidyn on osoitettava henkilöllisyytensä esim. esittämällä ajokorttinsa. Tietopyynnöt tulee tehdä paikan päällä osoitteessa:

Ardex Oy
Koskelonkuja 1 A 27, 02920 Espoo
Toimisto on avoinna ma-to klo 8:00–16:00 ja pe klo 8:00–15:00.

Pyydetyt tiedot toimitamme sovitulla tavalla yhden (1) kuukauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Markkinointiluvan antaneella rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa lupa. Mahdollisuus peruuttaa uutiskirjeiden vastaanotto löytyy jokaisessa lähettämässämme uutiskirjesähköpostissa olevan peruutustoiminnon kautta.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja tulla kokonaan unohdetuksi. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä kantelun valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Ardex Oy:n asiakkaiden ja koulutuksista kiinnostuneiden toimittamista tiedoista. Rekisteriä ylläpidetään ja päivitetään asiakaskontaktien kautta sekä ARDEX-Opiston kurssilomakkeella tai Ardex Oy:n kotisivujen rekisteröintilomakkeella tietonsa antaneiden kautta. Tietoja täydennetään myös yritysten julkisilta verkkosivuilta sekä yrityshakupalveluista.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ardex Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

eMarketeer AB
Sähköpostitse tapahtuvan uutiskirjemarkkinoinnin rekisteri sijaitsee eMarketeerin palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. eMarketeerin palvelimelle tallentuvat www.ardex.fi -sivustolla ARDEX-Opiston ilmoittautumislomakkeelle täytetyt ja lähetetyt henkilötiedot sekä sms-viestin vastaanottaneiden asiakkaiden henkilötiedot. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Ardex Oy:n rekisterinpitäjä ja eMarketeer-palvelun pääkäyttäjä.

SuperOffice AS
CRM-alusta asiakastietojen tallentamista ja käsittelyä varten. SuperOffice Online -palveluun tallennetut tiedot on suojattu ISO 27001 -sertifioidulla tietoturvan hallintajärjestelmällä. Kaikki tiedot tallennetaan Euroopan alueella.

 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai säilyttäminen on liiketoiminnan tai lain kannalta välttämätöntä.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vain rekisterinpitäjän työntekijällä, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Manuaalisesti täytetyt henkilötietolomakkeet tallennetaan sähköisesti ja paperiversiot tuhotaan asianmukaisin menetelmin.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste on tietokoneelle, tabletille tai matkapuhelimeen tallennettu pieni datatiedosto. Niiden tallennusaika vaihtelee ja ne poistuvat laitteelta automaattisesti.

Evästeitä tarvitaan verkkosivuston toimimiseen asianmukaisella tavalla. Voit milloin tahansa estää evästeiden käytön selainasetuksista. Asetusten tarkka sijainti riippuu käyttämäsi selaimen tyypistä.

Sivustolta kerätään myös tietoa käyttäjistä ja niiden toiminnasta Google Analytics -palveluun. Tietoa kerätään analysointi- ja raportointitarkoituksiin. Datasta ei voi yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.