Tietosuojaseloste

Ardex Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR). Päivitetty 21.5.2018.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Ardex Oy (y-tunnus 1612232-8)
Koskelonkuja 1 A 27, 02920 Espoo
PL 10, 02921 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Ardex Oy
PL 10, 02921 Espoo
puh. 09 6869 140
ardex@ardex.fi

2. Rekisteröidyt

Ardex Oy:n asiakasrekisteri sisältää henkilöryhmiä,

– jotka ovat osallistuneet tai vähintäänkin ilmoittautuneet Ardex-Opiston kurssille.
– jotka liittyvät yrityksensä/työnsä puolesta Ardex Oy:n liiketoimintaan.
– jotka ovat Ardex Oy:n kotisivujen kautta täyttäneet yhteystietolomakkeen.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Ardex Oy:n koulutusten ja kurssien hallinnoimiseksi sekä sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitukseen.

Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

Sähköpostisuoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Rekisteröidyn nimi, yritys, ammatti, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
  • Suoramarkkinointilupa/-kielto.
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.
  • Asiakkaan osallistuminen ARDEX-Opiston järjestämälle kurssille mm. henkilösertifioinnin täydennyskoulutusta varten.
  • Ardex Oy:n myöntämien järjestelmäkorttien voimassaoloajat.
  • Kurssille ilmoittautuneiden erityiset henkilötiedot, kuten esim. ruoka-aineallergiat, poistetaan kurssin käsittelyn jälkeen.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä paikan päällä osoitteessa:

Ardex Oy
Koskelonkuja 1 A 27, 02920 Espoo
Toimisto on avoinna ma-to klo 8:00–16:00 ja pe klo 8:00–15:00.

Jotta voimme turvallisesti luovuttaa henkilötietoja, rekisteröidyn on osoitettava henkilöllisyytensä esim. esittämällä ajokorttinsa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Ardex Oy:n asiakkaiden ja koulutuksista kiinnostuneiden toimittamista tiedoista. Rekisteriä ylläpidetään ja päivitetään asiakaskontaktien kautta sekä Ardex-Opiston kurssilomakkeella tai Ardex Oy:n kotisivujen rekisteröintilomakkeella tietonsa antaneiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ardex Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

eMarketeer AB
Sähköpostitse tapahtuvan uutiskirjemarkkinoinnin rekisteri sijaitsee eMarketeerin palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. eMarketeerin palvelimelle tallentuvat www.ardex.fi -sivustolla Ardex-Opiston ilmoittautumislomakkeelle täytetyt ja lähetetyt henkilötiedot. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Ardex Oy:n rekisterinpitäjä ja eMarketeer-palvelun pääkäyttäjä.

Arena Interactive Oy
Ardex-Järjestelmäkortin mobiiliversion tilanneiden asiakkaiden henkilötiedot sijaitsevat webkortin palveluntuottajan valvotussa palvelinkeskuksessa. Asiakastietoina tallentuvat etu- ja sukunimi ja gsm-numero.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointiluvan antanut rekisteröity voi peruuttaa luvan ja poistua postituslistalta itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan peruutus-linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vain rekisterinpitäjän työntekijällä, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Manuaalisesti täytetyt henkilötietolomakkeet tallennetaan sähköisesti ja paperiversiot tuhotaan asianmukaisin menetelmin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.